02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: EULEXIA the gift of reading

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Ανάγνωσης EULEXIA the gift of reading είναι ένα γνωστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει νέες αναγνωστικές δοκιμασίες αναγκάζοντας έτσι τον εγκέφαλο να λειτουργήσει με νέους αποτελεσματικούς τρόπους. Εδραιώνει ένα σωστό ρυθμό ανάγνωσης για την αποτελεσματική κατανόηση κειμένου εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη σχολική πορεία. Επιστημονικές έρευνες μας διαβεβαιώνουν πως η κατάκτηση της ανάγνωσης (σωστός ρυθμός στη σωστή ηλικία) είναι άμεσα συνδεδεμένη με υψηλή αυτοεκτίμηση, ψυχολογική ισορροπία και ακαδημαϊκή επιτυχία.

03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΝΟΥ

``PLASTICITY IS A PROPERTY OF THE BRAIN DURING DEVELOPMENT, AND DEVELOPMENT LASTS A LIFETIME.``
GALABURDA

04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

``LEARNING IS THE ONLY THING THAT MIND NEVER EXHAUSTS, NEVER FEARS, AND NEVER REGRETS.``
LEONARDO DA VINCI