Μετά από 28 χρόνια έρευνας και εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το ινστιτούτο HeartMath διδάσκει με εξαιρετικά απλές τεχνικές,  που επιδρούν στο παρασυμπαθητικό σύστημα και επιφέρουν άμεση αλλαγή στη συναισθηματική κατάσταση, την ικανότητα διαχείρισης του στρες μέσα από τη συναισθηματική αυτοεπίγνωση.

Οι τεχνικές HeartMath εστιάζουν στο φαινόμενο της εγκάρδιας συνοχής, μεταβάλλοντας τον καρδιακό ρυθμό για την άμεση δημιουργία νοητικής και συναισθηματικής ευελιξίας, την ενδυνάμωση φυσικών αντοχών, την  μείωση της κόπωσης, την έξυπνη διαχείριση ενέργειας και την ικανότητα ελέγχου του εαυτού.

Ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση υπάρχει ένας χώρος.
Στον χώρο αυτό βρίσκεται η δύναμή μας να επιλέξουμε την απάντηση μας. Στην απάντησή μας βρίσκεται η πρόοδος και η ελευθερία μας.
– Viktor Emil Frankl

Τολμήστε να ακολουθήσετε την καρδιά και τη διαίσθησή σας.
Με κάποιο τρόπο γνωρίζουν ήδη ποιος θέλετε να γίνετε. ‘Οτιδήποτε άλλο είναι δευτερεύον
– Steve Jobs