Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Ανάγνωσης “EULEXIA the gift of reading” αποτελεί μια νευρογλωσσολογική προσέγγιση για την αποκατάσταση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ).

Η νευρογλωσσολογία είναι κλάδος της νευροψυχολογίας και μελετά τους νευρικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου όπως είναι ο λόγος, η μάθηση και η ανάγνωση. Η θεραπευτική προσέγγιση για τις ΕΜΔ,  που προτείνει η επιστήμη της νευρογλωσσολογίας  έγκειται στην εξελικτική τροποποίηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η νευρογλωσσολογία εστιάζει στα πρωτογενή συμπτώματα των ΕΜΔ την Διάσπαση – Έλλειψη Προσοχής, τις Εγκεφαλικές Αφαιρέσεις και την Εγκεφαλική Κόπωση που συνδέονται άμεσα με την λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Οι μαθητές με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης που υποφέρουν από ΕΜΔ, παρουσιάζουν εγκεφαλικές αφαιρέσεις και/ή εγκεφαλική κόπωση κατά τη διάρκεια της μάθησης.

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Ανάγνωσης EULEXIA the gift of reading είναι  διαθέσιμο στην Ελληνική, στην Αγγλική και στη Γαλλική γλώσσα. Το έχουν παρακολουθήσει και συνεχίζουν να το παρακολουθούν  με επιτυχία, παιδιά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω onlineσυνεδριών όπως επίσης  γαλλόφωνοι και αγγλόφωνοι μαθητές που φοιτούν στην Ελληνογαλλική Σχολή Eugène de la Croix και σε αγγλόφωνα σχολεία της χώρας, αντίστοιχα.

Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκαταστήσουν τις μαθησιακές τους δυσκολίες, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση τους, αποκτώντας αντοχή στη μάθηση και τελειοποιώντας τον ρυθμό της Ανάγνωσης, αποκτώντας έτσι δια βίου πρόσβαση στη μάθηση.

Η ανάγνωση είναι ένα δώρο που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν, ανεξαρτήτου εθνικότητας, γεωγραφικής τοποθεσίας, κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και γνωστικών δυσχερειών. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το υλοποιήσουμε!

 

Οι βασικές αρχές του Προγράμματος Αποκατάστασης της Ανάγνωσης EULEXIA the gift of reading που οδηγούν στην αναγνωστική ευχέρεια και στην  κατανόηση κειμένου, αναφέρονται παρακάτω :

  • Διδασκαλία φωνημάτων-γραφημάτων: βελτιώνει την ανάγνωση (ταχύτατη αναγνώριση συλλαβών και λέξεων) την ορθογραφία και  την κατανόηση κειμένου. Τα παιδιά μαθαίνουν να μετατρέπουν τα γραφήματα σε φωνήματα με επιτυχία. Ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τους μαθητές που υποφέρουν από δυσαναγνωσία.
  • Ρυθμός: τα παιδιά βελτιώνουν την προσοχή και τη συγκέντρωση τους με την υποστήριξη του ρυθμού. Καθώς η συχνότητα του ρυθμού επιταχύνεται, ο μαθητής εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει γρήγορα συλλαβές και λέξεις, επιτρέποντάς του να διαβάζει με ακρίβεια και ταχύτητα.
  • Ανάγνωση δυνατά: παρέχει στο μαθητή  τη δυνατότητα να εφαρμόσει την δεξιότητα αποκωδικοποίησης του γραφήματος σε φώνημα, καθώς διαβάζει συλλαβές και λέξεις.
  • Ανάγνωση αρχαίου κειμένου και ποιημάτων: ενισχύει την αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων με στόχο την εξάλειψη του wordguessing, συνηθισμένο φαινόμενο στους μαθητές που υποφέρουν από ΕΜΔ.
  • Κάθετη ανάγνωση: ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να ακολουθεί με ακρίβεια τις γραμμές ενός κειμένου, καθώς το μάτι εκπαιδεύεται επανειλημμένα για να αλλάζει γραμμές.
  • Τμηματοποίηση (κατάτμηση): σπάσιμο λέξεων σε συλλαβές. Οι μαθητές που υποφέρουν από ΕΜΔ έχουν δυσκολία στη διαίρεση των λέξεων σε συλλαβές, ωστόσο αυτή είναι μια πολύ σημαντική ικανότητα που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής για να αποκωδικοποιήσει τις λέξεις.  Απαιτείται χρήση αναλυτικών ικανοτήτων που σχετίζονται με τις φωνολογικές (ήχο) και τη δομή (γράμμα) πτυχές μιας λέξης.
  • Αναγνώριση λέξεων: συγκεκριμένη πρακτική ανάγνωσης βοηθά την αναγνώριση λέξεων να γίνεται εύκολα και ξεκούραστα.
  • Ευχέρεια ανάγνωσης: αναπτύσσεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου μέσω της συνεχούς πρακτικής στην ανάγνωση.
  • Κατανόηση Κειμένου: βελτίωση της ικανότητας του μαθητή να αποκωδικοποιεί γρήγορα τις λέξεις και να κατανοεί το κείμενο που διαβάζει. Συμπληρώνοντας προφορικά, γράμματα, συλλαβές ή λέξεις που λείπουν από το κείμενο.
  • Ανάγνωση ενός συνεχούς μη διαχωρισμένου κειμένου: ενισχύει τη συγκέντρωση και απαιτεί καλή γνώση γραμματικών κανόνων και σύνταξης, καθώς οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν πού να κόψουν τις λέξεις για να κατανοήσουν το κείμενο που διαβάζουν. Αυτή  είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία του προγράμματος, η οποία γίνεται πιο δύσκολη καθώς η θεραπεία προχωρά.