Πριν την είσοδο του στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, το παιδί καλό θα είναι να έχει την ικανότητα να εστιάζει την προσοχή του για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα σε κάποια δραστηριότητα τύπου παζλ και ο λόγος του να είναι καθαρός, ώστε να μυηθεί με επιτυχία στην ανάγνωση και την γραφή. Κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αναφερόμαστε πολύ συχνά στον όρο Φωνολογική συνείδηση.

Φωνολογική συνείδηση= είναι η γνωστική δεξιότητα που εξασφαλίζει την επιτυχημένη ανάγνωση σε γλώσσες που χρησιμοποιούν το αλφάβητο στη σύνθεση του γραπτού λόγου.

Δεν διδάσκεται στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, αντιθέτως την κατακτούν φυσικά. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως είναι:

  • Η επιτυχής ακουστική διάκριση ήχων
  • Η φυσιολογική μνήμη
  • Η σωστή άρθρωση όλων των γραμμάτων

 

Όλα τα παιδιά δεν κατακτούν  την επιδεξιότητα της φωνολογικής συνείδησης με την ίδια ευκολία ή ταχύτητα. Οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση  ένα χρόνο πριν την πρώτη Δημοτικού με συγκεκριμένες τεχνικές για να τους εξασφαλίσουμε  μια ευχάριστη σχολική εμπειρία από την  αρχή αλλά και για να προλάβουμε τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Το ΔΙΑΒΑΖΩ ΝΩΡΙΣ είναι μια μέθοδος πρώιμης ανάγνωσης που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν καταφέρει να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης. Σκοπός του είναι η θεμελίωση των βασικών αρχών της ανάγνωσης εύκολα, ξεκούραστα και διασκεδαστικά. Παρουσιάζοντας το γράμμα σαν αντικείμενο που έχει συγκεκριμένο όνομα και σχήμα, όπως όλα τα αντικείμενα που καλείται το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αφομοιώσει καθημερινά.

Εφόσον το παιδί αναγνωρίζει με άνεση τα γραφήματα– φωνήματα της Ελληνικής γλώσσας, είναι πλέον έτοιμο να ενεργοποιήσει την διαδικασία της ανάγνωσης μέσω του συλλαβισμού.

Ιδανικά όλα τα παιδιά πριν την πρώτη Δημοτικού θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα γράμματα φωνήματα και να τα συνδοιάζουν μεταξύ τους διαβάζοντας 2 τύπους συλλαβών  σύμφωνο φωνήεν /πα, τα , μα / αλλά και το αντίστροφο φωνήεν σύμφωνο δηλαδή /απ, ατ, αμ/

Στην περίπτωση που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατακτήσουν το μηχανισμό της ανάγνωσης σε επίπεδο συλλαβής δεν κινδυνεύουν να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες κατά την διάρκεια της σχολικής τους πορείας!

 

Στόχος του προγράμματος Διαβάζω Νωρίς είναι  η πρόληψη των μαθησιακών δυσχερειών και η εξάλειψη τους πριν την εμφάνιση τους.

Λίνα Κατσίγκρη PhD
Νευρογλωσσολόγος – Λογοπεδικός

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.