• Η Διαταραχή της Άρθρωσης αποτελεί πρόβλημα του φωνούμενου λόγου και γίνεται αμέσως αντιληπτή στην φωνή ενός παιδιού.
  • Πρόκειται για την λανθασμένη εκφορά και την αλλοίωση της φωνοτακτικής δομής των λέξεων κατά την παραγωγή της ομιλίας.
  • Οι λέξεις, δηλαδή δεν αρθρώνονται σωστά, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος να είναι δυσκατάληπτος από άτομα του κοινωνικού περίγυρου του παιδιού.
  • Σε μία διαταραχή άρθρωσης τα φωνήματα και οι συλλαβές υφίστανται αλλοιώσεις, όπως αντικαταστάσεις φωνημάτων, παραλείψεις και παραφθορές.
  • Τα πιο συνήθη σφάλματα εντοπίζονται σε φωνήματα, όπως το ρ, το σ, το ζ, το ξ και το ψ, και αυτό οφείλονται στο γεγονός ότι τα φωνήματα αυτά ¨απαιτούν¨ τον συγχρονισμό  όλων των οργάνων της στοματικής κοιλότητας.
  • Ωστόσο, πριν την είσοδο του παιδιού στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, καλό θα είναι ο λόγος να είναι καθαρός, ώστε να μυηθεί με επιτυχία στην ανάγνωση και την γραφή. Ένα λοιπόν από τα συνήθη λάθη αποτελεί η εσφαλμένη άρθρωση του ρ ή αλλιώς ρωτακισμός, η οποία μπορεί να οφείλεται σε κοντό ¨χαλινό¨, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γλώσσα να μην μπορεί να σηκωθεί ως το φατνιακό τόξο και να σχηματίσει το ρ.
  • Ακόμα τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία, στην προσπάθειά τους να μιλήσουν, αντικαθιστούν το ρ με γ ή λ, γιατί είναι πιο εύκολος ο σχηματισμός τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μονιμοποιούν την κατάσταση αυτή.

 

Ωστόσο, η ηλικία κατάκτησης του φωνήματος ρ, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών, είναι τα 6 έτη. Εάν το παιδί όμως υπερβεί την ηλικία αυτή,  καλό θα είναι η παρακολούθηση από έναν λογοθεραπευτή, ώστε να αναδυθεί η φυσική εξέλιξη της ομιλίας του παιδιού.

 

Λίνα Κατσίγκρη PhD
Νευρογλωσσολόγος – Λογοπεδικός

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.